Για την ξεχωριστή σας στιγμή  μία ιδιαίτερη χορογραφία γι εσάς τους πρωταγωνιστές, για την οικογένεια σας αλλά και τους φίλους σας. 

Γαμήλιος Χορός

© 2010 Σχολή Χορού Lillian,  Μεσογείων 384 & Ειρήνης 4, Αγία Παρασκευή, 15343, τηλ: 210 60 90 299