Πρόγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

17:00 - 17:50 Μπαλέτο Babies 2

18:00 - 18:50 Μπαλέτο Primary  Exams 

19:00 - 19:55  Μοντέρνος Χορός (Νέο Τμήμα) 

20:00 - 20:55 Μπαλέτο Ενηλίκων

21:00 - 21:55 Χορευτική Γυμναστική

ΤΡΙΤΗ

17:30 - 18:25 Μπαλέτο Grade 1 Exams

18:30 - 19:25 Μπαλέτο Grade 2

19:30 - 20:25 Μπαλέτο Grade 4

20:30 - 21:55 Μπαλέτο Inter.Foundation

ΤΕΤΑΡΤΗ
 

17:00 - 17:55 Μοντέρνος Χορός Grade 2

18:00 - 18:50 Μπαλέτο Primary Exams

19:00 - 19:55 Μοντέρνος Χορός 

20:00 - 20:55 Μπαλέτο Ενηλίκων

21:00 - 21:55 Χορευτική Γυμναστική

ΠΕΜΠΤΗ

17:30 - 18:25 Μπαλέτο Grade 1 Exams

18:30 - 19:25 Μπαλέτο Grade 2

19:30 - 20:25 Μπαλέτο Grade 4

20:30 - 21:55 Μπαλέτο Inter.Foundation

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

17:00 - 17:50 Μπαλέτο Babies New

18:00 - 18:55 Μοντέρνος Χορός Grade 2

19:00 - 19:55 Μοντέρνος Χορός

20:00 - 21:25 Σύγχρονος Χορός

ΣΑΒΒΑΤΟ

10:30 - 11:25 Μοντέρνος Χορός Νέο Τμήμα

11:30 - 12:25 ΧΙΠ ΧΟΠ Παιδικό Τμήμα

12:30 - 13:25 Ακροβατικός Χορός

13:30 - 14:25 ΧΙΠ ΧΟΠ Εφηβικό Τμήμα

14:30 - 15:25 Σύγχρονος Χορός