Μία επαναστατική φιλοσοφία στο χορό που συνδυάζει κινήσεις από το κλασικό, τη βαρύτητα και την απελευθέρωση του σώματος.

 

 

Ο Σύγχρονος Χορός συνδυάζει κινήσεις από το Μοντέρνο και τον Κλασικό χορό.  

 

Αποφεύγει την αυστηρή κίνηση και αποτελεί μια καινούργια φιλοσοφία στο χορό.

 

 

Σύγχρονος Χορός

© 2010 Σχολή Χορού Lillian,  Μεσογείων 384 & Ειρήνης 4, Αγία Παρασκευή, 15343, τηλ: 210 60 90 299