Φωτογραφίες

Διαφημιστικές Αφίσες
Παγκόσμια Ημέρα Χορού

Μάιος 2015, Πλατεία Αγ. Παρασκευής

1/3
Παγκόσμια Ημέρα Χορού

Μάιος 2014, Πλατεία Αγ. Παρασκευής

1/7
Christmas Show

Χριστούγεννα 2011, Σχολή

Κοπή Πίτας Eletaen
Χειμώνας 2017
Summer Show

Καλοκαίρι 2016 Σχολή

1/26
Παράσταση

Καλοκαίρι 2011

1/33
Summer Performance 
Καλοκαίρι 2013

© 2010 Σχολή Χορού Lillian,  Μεσογείων 384 & Ειρήνης 4, Αγία Παρασκευή, 15343, τηλ: 210 60 90 299