Διαλέξτε το είδος χορού που επιθυμείτε, το χρόνο που διαθέτετε κι εμείς αναλαμβάνουμε αποκλειστικά να σας διδάξουμε. 

Ιδιωτικά Μαθήματα

© 2010 Σχολή Χορού Lillian,  Μεσογείων 384 & Ειρήνης 4, Αγία Παρασκευή, 15343, τηλ: 210 60 90 299